Privacy

Persoonsgegevens die je op deze webportaal invult worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven.

GEBRUIK VAN JE GEGEVENS

Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. de gegevens om de dienstverlening naar je toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden en worden de gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

COOKIES

Je bezoek aan deze webportaal wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via het webportaal verzameld en gebruikt om het webportaal gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt de browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze webportaal op een juiste manier werken.