Disclaimer

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. is de samensteller en uitgever van de informatie op deze webportaal. Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. is zich volledig bewust van haar taak en besteedt samen met de houder van deze webportaal de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze webportaal onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

AANSPRAKELIJKHEID

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. en de houder van deze webportaal kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze webportaal, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze webportaal te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze webportaal of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

LINKS VAN EN NAAR het WEBPORTAAL

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. en de houder van deze webportaal zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webportaal waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webportaal. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze webportaal of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website of webportaal van een derde of dat wordt toegelaten dat een website of webportaal van een derde een link bevat naar deze webportaal, betekent niet dat Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V.  en de houder van deze webportaal de producten of diensten op de website of webportaal van een derde goedkeuren of aanbevelen.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. en de houder van deze webportaal behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze webportaal en de via deze webportaal te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze webportaal over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. en de houder van deze webportaal.